Re: think

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-29 13:42:42

Bo Rosen wrote:
> > #: src/think.c:696
> > #, c-format
> > msgid "Outline loaded: %s"
> > msgstr "Utkast inläst: %s"
> >
> > #: src/think.c:709
> > msgid "Outline saved."
> > msgstr "Utkastet sparat."
> 
> Borde inte de här två ha samma form?

Vet inte. De förekommer ju i lite olika sammanhang. I det första har man
läst in *ett utkast*, i det andra har man sparat *utkastet* man jobbade
med. Blir lite olika bestämningar då. Eller vad tycker du?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.