Re: abiword

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-23 07:23:04

Christian Rose:

> Oj... "horunge" tycker jag är lite väl laddat, "orphan" används ju rätt
> mycket i betydelsen "föräldralös" också.

Ja, men i typografisammanhang är den *korrekta* svenska termen "horunge".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.