Re: Att vara följdriktig.

From: Bjorn Palmen (BJ0RN_at_rocketmail.com)
Date: 2001-05-22 18:48:14

goeran@uddeborg.pp.se skriver:

> Men när det gäller helt vardagliga ords synonymer,
> som ej/inte, kan man väl få variera sig?   

Javisst, varför icke?

:-)

Björn

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Auctions - buy the things you want at great prices
http://auctions.yahoo.com/

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.