Are you interested in the "PO file matrix"

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-13 15:52:40

Martin v. Loewis writes:
> When reviewing robot activities, some of the recipients of our "New PO
> file matrix" posting expressed an interest to be removed from this
> mailing, effectively leaving only <sv@li.org> as the only recipient.
> 
> Please let me know whether you want to continue to receive these
> reports.  I have no problems with it either way, I just thought I'd
> offer you an opportunity to get off these mailings. Note that we also
> have alternative forms of the matrix available, at
> 
> http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/doc/matrix.html
> http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/doc/matrix.xml

Ja, vad tycker ni?  Vill ni

1. gärna ha matrisen med post i fortsättningen också,

2. helst slippa för att minska skräpet i brevlådan, eller

3. spelar det ingen roll?

De som hör till kategori 1 eller 2 får gärna säga det.  De som hör
till kategori 3 behöver inte svara.  (Jag misstänker att de är de
flesta, och på det sättet minskar vi en massa "jag också"-brev.)  Så
kan jag svara Martin efteråt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.