Re: seahorse

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-13 14:44:28

On Sat, 12 May 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/main.c:179
> > msgid "canonical textmode output"
> > msgstr "absolut textlägesutdata"
>
> "Absolut"?  Varför inte "kanonisk textform som utdata" eller så?

Jag ändrar till ditt förslag.


> > #: src/main.c:278
> > msgid ""
> > "WARNING: Seahorse  has detected that  your display is  not directly "
> > "connected  to the\n"
> > "computer running Seahorse.  If you have not taken measures to protect this "
> > "connection\n"
> > "then eavesdroppers on your network connection can capture screen updates and "
> > "keyboard\n"
> > "input.  Do not read or enter sensitive information using an unprotected "
> > "connection!"
> > msgstr ""
> > "VARNING: Seahorse har upptäckt att din display inte är ansluten till datorn\n"
> > "som kör Seahorse. Om du inte har vidtagit åtgärder för att skydda denna\n"
> > "anslutning kan personer som avlyssnar din nätverksanslutning få tag i\n"
> > "skärmuppdateringar och tangenttryckningar. Läs inte, och ange inte, känslig\n"
> > "information när du använder en oskyddad anslutning!"
>
> "Inte ansluten" är väl att ta i, någon slags anslutning finns nog.
> "Inte direkt ansluten" kanske man bör skriva även på svenska.

Ja, det blir nog bättre. Tack!


> > "tryckningar och ditt innehåll på skärmen. Läs inte, och ange inte, känslig\n"
>
> Hellre "... och innehållet på din skärm."

:-)
Jag ändrar till "och innehållet på din bildskärm", som även var det jag
använde i meddelandet omedelbart före.


> > #: src/seahorse.c:287
> > msgid "C_lear Sign"
> > msgstr "_Töm signering"
>
> Jag skulle tro att det som avses är "Klartextsignering".  Se
> --clearsign i manualsidan för gpg.

Hoho... vilken groda!
Tack!


> > #: src/seahorse.c:2990
> > msgid "Do NOT Trust"
> > msgstr "Lita INTE på"
>
> Om det skall vara analogt med de andra så får det bli "INGEN tillit".

Okej, jag ändrar.

Du ska ha tack för dina kommentarer! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/seahorse.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.