gtk+ igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-11 23:16:45

Christian Rose writes:
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673
> #, c-format
> msgid ""
> "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
> msgstr ""
> "JPEG-kvaliteten måste vara ett värd emellan 0 och 100; värdet \"%d\" är inte "
> "tillåtet."

värdE

> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
> msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
> msgstr "PNM-filen är inte i ett känt PNM-underformat"

Låter lite uppstyltat.  Kanske "... ett känt underformat av PNM"?

> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:639
> msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
> msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta PNM-underformat"

D:o i så fall.

> #: gtk/gtkcellrenderer.c:119
> msgid "xalign"
> msgstr "xjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:120
> msgid "The x-align."
> msgstr "X-justeringen."

Finns det någon särskild anledning till att man inte är konsistent med
användningen av bindestreck efter "x"?  Jag vill gärna ha
bindestrecket där.  Men engelskan är ju lika inkonsistent, så det
kanske finns något underliggande skäl.

> #: gtk/gtkcellrenderer.c:130
> msgid "yalign"
> msgstr "yjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:131
> msgid "The y-align."
> msgstr "Y-justeringen."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:141
> msgid "xpad"
> msgstr "xutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:142
> msgid "The xpad."
> msgstr "X-utfyllnaden."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:152
> msgid "ypad"
> msgstr "yutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:153
> msgid "The ypad."
> msgstr "Y-utfyllnaden."

Motsvarande.

> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:134
> msgid "pixbuf xalign"
> msgstr "pixbuf-xjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:135
> msgid "The x-align of the pixbuf."
> msgstr "X-justeringen av pixbuf:en."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:145
> msgid "pixbuf yalign"
> msgstr "pixbuf-yjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:146
> msgid "The y-align of the pixbuf."
> msgstr "Y-justeringen av pixbuf:en."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:156
> msgid "pixbuf xpad"
> msgstr "pixbuf-xutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:157
> msgid "The xpad of the pixbuf."
> msgstr "X-utfyllnaden av pixbuf:en."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:167
> msgid "pixbuf ypad"
> msgstr "pixbuf-yutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:168
> msgid "The ypad of the pixbuf."
> msgstr "Y-utfyllnaden av pixbuf:en."

Och här var en omgång till.

> #: gtk/gtktexttag.c:266
> msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
> msgstr "Textriktning, dvs. höger till vänster eller vänster till höger"

Antingen "d.v.s." eller "dvs", inte någon hybrid tack.  Språknämnden
rekommenderar "d.v.s.", (punkt 113), och det tycker jag de gör rätt i.

> #: gtk/gtktexttag.c:507
> msgid "Background stipple set"
> msgstr "Bakgrundspunktering inställd"

Ajdå, har vi fått punktering! :-)

> #: gtk/gtktexttag.c:595
> msgid "Tabs set"
> msgstr "Flikar inställt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:596
> msgid "Whether this tag affects tabs"
> msgstr "Huruvida denna tagg påverkar flikar"

Det handlar inte om tabulatorer?  Det verkar lite konstigt att det
kommer in flikar här, när allt annat handlar om hur text visas.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.