Re: dia igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-09 22:34:50

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: app/app_procs.c:441
> > N msgid ""
> > N "Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
> > N "environment variable HOME points to an existing directory."
> > N msgstr ""
> > N "Kunde inte skapa en personlig Dia-konfigurationskatalog. Försäkra dig om att "
> > N "miljövariabeln HOME pekar till en existerande katalog."
> 
> Man skulle nog (kortare) sagt "Kontrollera att miljövariabeln ..." om
> man sade det på svenska från början.

Ja, det låter helt klart bättre. Jag ändrar.


> >   #: plug-ins/xfig/xfig-import.c:731
> >   msgid "Compound end outside compound\n"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Sammansättning slutar yttre sammansättning\n"
> 
> Va?  Vad skrev du?
> 
>   Samansättning slutar utanför sammansättning(en)
> 
> kanske du menade

Jag skyller på temporär härdsmälta i hjärnkontoret när jag tittade på
det meddelandet. Kanske har något att göra med att jag inte känner mig
riktigt frisk nu. Självklart ändrar jag, och du ska ha tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/dia.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.