Re: chatt (var Re: glossary)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-06 19:12:19

Christian Rose:

> som du valde att helt ignorera.

Jag ignorerade den inte, däremot varken citerade eller kommenterade jag
den. Varför tror du att jag inte läser de delar jag inte citerar?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.