Re: screem igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 00:42:48

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:103
> >  msgid "sub"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "upphöjd"
> >
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:104
> >  msgid "super"
> > G msgstr "Papper"
> > N msgstr "nedsänkt"
> 
> Tvärtom väl?

Åhå. Undrar varför jag alltid blandar ihop dem. Du ska ha tack iaf.


> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:457 plugins/cssWizard/css.glade.h:466
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:475 plugins/cssWizard/css.glade.h:484
> >  msgid "groove"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "grov"
> 
> Nej. Spår eller skåra eller något sådant betyder det. Jag vet inte
> exakt vilket det kan vara i det här sammanhanget.

"Skåra" får det bli.


> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:459 plugins/cssWizard/css.glade.h:468
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:477 plugins/cssWizard/css.glade.h:486
> >  msgid "inset"
> > G msgstr "Infoga"
> > N msgstr "extrasida"
> >
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:460 plugins/cssWizard/css.glade.h:469
> >  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:478 plugins/cssWizard/css.glade.h:487
> >  msgid "outset"
> > G msgstr "Inte satt"
> > N msgstr "inledning"
> 
> Det handlar inte om bilder inskjutna i texten respektive utanför i
> marginalen?

Jo, det kan det mycket väl handla om. Vad kallar man det på svenska? Jag
ändrar till "inskjutna" och "i marginalen" då...


> > N "Screem är licensierat under GNU General Public License version 2 eller bättre"
> 
> "Bättre"? "Senare" är kanske mer objektivt. :-)

Nah, GPL blir bara bättre och bättre... :-)

Jag ändrar till "senare".


> >  #. the helper failed to complete properly
> >  #: src/Helpers.c:234
> >  msgid "The helper failed to complete successfully"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Hjälpprogrammet misslyckades med att slutföra utan problem"
> 
> "... misslyckades ... utan problem" låter lite konstigt, även om det
> som står inte är fel egentligen.
> 
> Kanske något i stil med
> 
> "Hjälpprogrammet kunde inte slutföra ordentligt". Eller kanske inte
> "ordentligt" heller. Eller något annat bra, det som står låter som
> sagt lite konstigt.

Jo, det var ett bra förslag, och jag tycker "ordentligt" gott kan vara
med. Jag ändrar. Tack ska du har för dina kommentarer!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/screem.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.