Re: glossary

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-04-01 15:33:59

Den 01 Apr 2001 14:32:36 +0200 skrev peter karlsson:
> Martin Norbäck:
> 
> > Jag anser: "skjutmått". Man kan i alla fall fundera på det.
> 
> "Skjutmått"? *g* Det var ju t.o.m bättre än "fönsterhiss" som en kompis
> föreslog.
> 
> Nej, "rullningslist" är mer inarbetat (jfr Datatermgruppen).

Ja, eller så läser man ordentligt och då märker man att diskussionen
handlade om "slider" och inte "scrollbar". ;)

Rullningslist är inte så bra för slider, det är inget som ska scrollas
(rullas). Ett skjutreglage är ju widgeten försöker efterlikna, det
kanske kan vara något? Eller bara "reglage".

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.