Re: Proprietary software

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-31 22:17:36

peter karlsson wrote:
> Hej!
> 
> Är det någon som har en bra översättning av "proprietary software" (som
> i motsatsen till fri programvara)? Jag råkade just på termen i en
> updatering av Debians vävplats, där ett lite tanklöst användande av
> "commercial use" ersätts med "proprietary use".

"Proprietär programvara"? Jag har hört andra använda det, och använder
det själv.

"Kommersiell" är ju en annan sak, även fri programvara kan vara
kommersiell i det ögonblick du betalar för den, medan "proprietär" i
dessa sammanhang skulle åsyfta sluten, ofri programvara (som förvisso
kan vara gratis för nerladdning men där du förbjuds att sprida
programmet vidare, och källkoden inte är tillgänglig).

Så jag tror ändringen i originalet på Debians webbplats mer är en
genomtänkt ändring där man försöker bringa reda i nomenklaturen, än ett
tanklöst byte av termer.

Förresten, jag trodde inte det fanns någon som använde uttrycket
"vävplats"... Jag hade tydligen fel :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.