Re: ghex

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-29 23:19:39

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/findreplace.c:414 src/findreplace.c:451
> > msgid "Strange find or replace string!"
> > msgstr "Konstig sök- eller ersätt-sträng!"
> 
> Varför bindestreck efter "ersätt"?

Bra fråga :-)
Ändrar till "ersättningssträng".


> > #: src/hex-document-ui.c:51
> > msgid "Group data by 8 bits"
> > msgstr "Gruppera data per 8 bitar"
> 
> "Gruppera data om 8 bitar" hade jag nog formulerat det.  Eller
> egentligen hade jag nog sagt "Gruppera data i grupper om 8 bitar"
> eller något i den stilen.  Kanske bytt utt det första "gruppera" mot
> något som "samla" för att inte upprepa så.
> 
> Tja, funder ett ögonblick och gör som du tycker blir bäst.

Jo, ja' ska funder'. Nu har ja' fundért. De får la bli som så, enligt
förslaget ditt. "Gruppera data i grupper om 8 bitar" ("gruppera" används
på många ställen).


> > #: src/hex-document-ui.c:53
> > msgid "Group data by 16 bits"
> > msgstr "Gruppera data per 16 bitar"
> 
> Motsvarande.

Yes box.


> > #: src/hex-document-ui.c:55
> > msgid "Group data by 32 bits"
> > msgstr "Gruppera data per 32 bitar"
> 
> Och igen.

Självklart.


> > #: src/preferences.c:172
> > msgid "Custom"
> > msgstr "Valfri"
> 
> Hmm, stämmer det?  Ofta översätter ni ju "custom" med "anpassad/t".
> Vilket är sammanhanget här?

Du har helt rätt. "Anpassad" får det bli.

Du ska ha tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.