Re: Nautilus, del 7 av 7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-15 03:01:03

Göran Uddeborg wrote:
> Ja, så har jag då äntligen kommit till slutet!

Bra, bra! (Fast du vet att Nautilus släpptes i tisdags, va? :-)
Dessa fixar kommer dock förhoppningsvis med i 1.0.1.

Jag rekommenderar alla att ta en tur till http://www.eazel.com och hämta
Nautilus 1.0 och prova det. Särskilt du Göran, som varit så duktig och
granskat alla strängar... :-)


> > #. "Reveal in New Window" means open the parent folder for the
> > #. * selected item in a new window, select the item in that window,
> > #. * and scroll as necessary to make that item visible (this comment
> > #. * is to inform translators of this tricky concept).
> > #.
> > #: src/file-manager/fm-search-list-view.c:607
> > #: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:6
> > msgid "_Reveal in New Window"
> > msgstr "Visa _ikon i nytt fönster"
> >
> > #. "Reveal in n New Windows" means open the parent folder for each
> > #. * selected item in a separate new window, select each selected
> > #. * item in its new window, and scroll as necessary to make those
> > #. * items visible (this comment is to inform translators of this
> > #. * tricky concept).
> > #.
> > #: src/file-manager/fm-search-list-view.c:615
> > #, c-format
> > msgid "Reveal in %d _New Windows"
> > msgstr "Visa _ikon i %d nya fönster"
> 
> Kan man vara säker på att det är ikon(er) man visar? Det framgår inte
> av kommentaren eller orginalmeddelandet tycker jag. Man kan inte ha
> sakerna i listformat också; det brukar man ju kunna.

Du har rätt. Det ska vara "objekt" här.


> > #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:29
> > msgid "Restore each selected icon to its original size"
> > msgstr "Återställ varje ikon till dess originalstorlek"
> 
> Varje MARKERAD ikon skall det vara.

Hoppsan. Tack!


> > #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:32
> > msgid "Tighter Layout"
> > msgstr "Kompakt layout"
> 
> > #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:41
> > msgid "_Tighter Layout"
> > msgstr "_Kompakt layout"
> 
> Komparativform: Kompaktare layout.

Ja, det var bättre. Bäst?


> (Det framgår inte om operationen är idempotent eller om det blir
> kompaktare och kompaktare varje gång. I det senare fallet är
> skillnade viktig, i det förra mindre viktig.)
> 
> > #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:180
> > msgid ""
> > "An indexer is not running, or is not responding to requests to reindex your "
> > "computer."
> > msgstr ""
> > "En indexerare körs inte, eller så svarar den inte på begäran att indexera om "
> > "din dator."
> 
> "Ingen indexerare körs, eller ..." ? Ett förslag bara.

Jo, det är bättre. Tack.


> > #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:185
> > msgid ""
> > "An attempt to reindex, caused an Internal Indexer Error. Tell "
> > "rebecka@eazel.com"
> > msgstr ""
> > "Vid försök att återindexera inträffade ett Internt indexerarfel. Prata med "
> > "rebecka@eazel.com"
> 
> " ... på engelska" ?

Jag kan höra om Rebecka vill lära sig svenska. Om hon hör till de som
sparkades så har hon ju kanske tid att resa runt lite. Men jag tror inte
det.

Verkar som om jag redan hade ändrat detta vid ditt förra påpekande om en
liknande situation.


> > #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:418
> > msgid "%I:%M %p, %x"
> > msgstr "%H.%M, %x"
> 
> Vi skall inte vända på det också? "%x %H.%M" skulle åtminstone jag
> föredra.

Okej, du får som du vill.


> > #: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:2
> > msgid "Reveal in New Window"
> > msgstr "Visa ikon i nytt fönster"
> 
> Samma fråga om "ikon" som ovan.

Jao.


> > #: src/nautilus-property-browser.c:1168
> > msgid "Sorry, but you must specify a non-blank name for the new color."
> > msgstr "Tyvärr, du måste ange ett icke-tomt namn för det nya emblemet."
> 
> "... för den nya färgen."

Ajajaj! Tack för den!


> > #: src/nautilus-property-browser.c:1360
> > #, c-format
> > msgid "Sorry, but the image at %s couldn't be installed as an emblem."
> > msgstr "Tyvärr, bilden på %s kunde inte installeras som ett emblem."
> 
> "bild på" betyder ju något annat än "image at". "Image of" skulle det
> blivit om man översatt tillbaka.
> 
> Vad är det för slags ställe som avses? En fil? I så fall "bilden i".
> Men jag misstänker att det inte är det, för då borde det varit "image
> in" också. Så vad är det?

Det är en plats som avses tror jag. Platsen är väl vanligtvis en mapp.
Och tänker man i platstermer så är prepositionen "på" rätt. Men det
kanske är säkrast att ändra till "i" om folk tänker i mapptermer. Jag
gör så.


> > #: src/nautilus-search-bar-criterion.c:133
> > msgid "[Last modified date] is after [1/24/00]"
> > msgstr "[Senaste modifieringsdatum] är efter"
> 
> Varför blev det ingen andra hakparentes den gången?

Den försvann av misstag... men själva parentesen är inte viktig, utan
det som är utanför dem så att säga. Och där blev det ju ett blanksteg
för lite. Jag korrigerar. Tack!


> > #: src/Nautilus_shell.oaf.in.h:15
> > msgid ""
> > "Nautilus shell operations that can be done from subsequent command-line "
> > "invocations"
> > msgstr ""
> > "Nautilus-skaloperationer som kan utföras genom upprepade "
> > "kommandoradsanvändanden"
> 
> "... genom senare kommandoradsanrop" skulle ju jag trott att de menade.

Okej. Ja, det är bättre.


> > #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:29
> > msgid "Go to the location that contains this one"
> > msgstr "Gå till platsen som innehåller detta"
> 
> "denna"

Beror ju på vad som avses?


> > #: src/nautilus-window-manage-views.c:925
> > msgid ""
> > "One of the sidebar panels encountered an error and can't continue. "
> > "Unfortunately I couldn't tell which one."
> > msgstr ""
> > "En av sidoradspanelerna råkade ut för ett fel och kan inte fortsätta. Tyvärr "
> > "kan jag inte säga vilken."
> 
> Det låter som programmet vet men håller det hemligt! Hellre "Tyvärr
> kan jag inte avgöra vilken."

Hysch!
:-)

Bra poäng, jag ändrar.


> > #. This is a little joke, shows up occasionally. I only
> > #. * implemented this feature so I could use this joke.
> > #.
> > #: src/nautilus-window-menus.c:307
> > msgid ""
> > "Are you sure you want to forget history? If you do, you will be doomed to "
> > "repeat it."
> > msgstr ""
> > "Är du säker på att du vill glömma historien? I så fall kommer du att vara "
> > "dömd att återuppleva den."
> 
> Hellre "(åter)upprepa".

Ja... jag ändrar. Det här är ett fint meddelande tycker jag. Synd att
det går lite förlorat i översättningen med "historien"/"historiken".


Du ska ha tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.