"Release Notes"

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-08 13:25:46

Versionsfakta får det bli då eftersom det används på andra ställen.

norpan, ändrar du i gnome-ordlistan?


ChristianDennis Bjorklund wrote:
> > N msgstr "Utgåvenoteringar"
> >
> > Versionsfakta eller Versionsinfo tycker jag låter
> > bättre. Mindre tungt.
> 
> Jag håller med. Utgåvenoteringar är väl tungt.
> 
> --
> /Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.