Re: File descriptor

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-06 09:43:38

> Är inte fildeskriptor ett ganska vedertaget begrepp?

Jag har nog använt det, men jag har nog betraktat det som svengelska,
inte som att det faktiskt heter så på svenska.

> Jag blir bara så trött på den där nästan heliga ordlistan.

Från början var den nog mer tänkt som en hjälp när man behövde hjälp.
Sedan blev den också ett försök att hålla saker konsistenta.  I och
med det har den ju blivit lite mer normerande, inte bara en hjälp.

Men det är ju för all del inte absolut nödvändigt att alltid översätta
en term på samma sätt.  Det beror lite på vilken term det är om det är
viktigt eller inte.  Att olika program kallar samma sak olika namn kan
ju vara förvirrande för den som inte är fullständigt insatt.  Så ett
visst värde finns det väl att försöka hålla saker konsistenta.  Men
det skall väl heller inte gå till överdrift.

Eller "ordlistORNA".  Som någon noterade finns det mer än en ordlista
inblandade.  Jag har försökt räkna upp de jag vet om tillsammans med
vår egna på http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ordlista

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.