Re: Nautilus, del 5 av flera

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-02-28 22:19:15

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > Anledningen till att jag inte gjorde det var att jag var tveksam till
> > > kolon i filnamn. Det funkar ju, men är bökigt från kommandoraden.
> > 
> > Är det?  I vilket skal då?  Det fungerar väl som vilket tecken som
> > helst.  I substitutioner har det specialbetydelse i vissa fall, men i
> > allmänhet är det väl inget speciellt.
> 
> I de flesta skal kräver det ett escapetecken.

Jag känner för att vara lite bisserwesser.

Det behövs inte i bash:

[göran@uebn göran]$ touch a:b
[göran@uebn göran]$ 

Det behövs inte i ksh

$ touch a:b
$ 

Det behövs inte i tcsh:

uebn>>> touch a:b
uebn>>> 

Det behövs inte i sh:

% touch a:b
% 

Det behövs inte i sash:

> touch a:b
> 

Det behövs inte i pdksh:

$ touch a:b
$ 

Sedan hittar jag inte fler skal på mitt system just nu.

:-)

> Men jag har helt ändrat
> åsikt

Så jag kanske inte behöver tjata så mycket då. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.