Re: nautilus, del 1 av flera

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-02-17 14:39:35

Nu pratar jag med mig själv oxå...


Den 17 Feb 2001 14:27:11 +0100 skrev Richard Hult:
> Den 17 Feb 2001 12:34:22 +0100 skrev =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?=:
> > > #: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:3
> > > msgid ""
> > > "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
> > > "look like Nautilus Views"
> > > msgstr ""
> > > "Fabrik för objekt som låter vanliga Bonobo-kontroller eller Inbyggbara se ut "
> > > "som Nautilus-vyer"
> > 
> > Det är "Bonobo-inbyggbara" som avses antar jag.  Så då borde det väl
> > stå "... eller -inyggbara se ..." istället.


Frågan är om man ska översätta Control och Embeddable överhuvudtaget
här. Det avser ju widgettypen
Bonobo:Control och Bonobo:Embeddable, vilka knappast är översatta i
koden ;)

De små fina beskrivningarna som ligger i oaf-filerna är inte så mycket
till för slutanvändare som för 
utvecklare, och det är nog bra om man då kan koppla control till control
och embeddable till embeddable,
istället för att behöva gissa sig till vad som avses.

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.