Re: locale

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-16 15:32:52

Dennis Bjorklund wrote:
> "%%%c" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa lokaler
> 
> Jag gillar inte detta, men blev nedröstad av menthos och rhult när jag
> berättade. Tycker alla att det skall stå lokaler? Eller kanske
> 
> "%%%c" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar
> "%%%c" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa lokalinställningar
> 
> Eller något annat, bättre.

Vi har använt "lokal" så länge jag vill minnas
(http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ordlista)

Här är några exempel på tidigare översättningar där det används:

gconf.sv.po-#: backends/xml-entry.c:699
gconf.sv.po:msgid "found <local_schema> with no locale setting"
gconf.sv.po-msgstr "hittade <local_schema> utan någon lokalinställning"

gconf.sv.po-#: gconf/gconftool.c:1629
gconf.sv.po:msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"'
attribute, ignoring\n"
gconf.sv.po-msgstr ""
gconf.sv.po:"VARNING: <locale>-noden har inget
`name=\"locale\"'-attribut, ignorerar\n"

gconf.sv.po:"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring
all past first\n"
gconf.sv.po-msgstr ""
gconf.sv.po:"VARNING: flera <locale>-noder för platsen \"%s\", ignorerar
allt föregående "

gconf.sv.po-#: gconf/gconftool.c:1716
gconf.sv.po-#, c-format
gconf.sv.po:msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
gconf.sv.po:msgstr "VARNING: Ogiltig nod <%s> i en <locale>-nod\n"

gconf.sv.po-#: gconf/gconftool.c:1745
gconf.sv.po-#, c-format
gconf.sv.po:msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s':
%s\n"
gconf.sv.po-msgstr ""
gconf.sv.po-"VARNING: misslyckades med att installera schemat \"%s\"
lokal \"%s\": %s\n"

gconf.sv.po-#: gconf/gconftool.c:1753
gconf.sv.po-#, c-format
gconf.sv.po:msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
gconf.sv.po-msgstr "Installerade schemat \"%s\" för lokalen \"%s\"\n"

gconf.sv.po-#: gconf/gconftool.c:1862
gconf.sv.po:msgid "You must have at least one <locale> entry in a
<schema>\n"
gconf.sv.po:msgstr "Du måste ha minst en <locale>-post i ett <schema>\n"

gdm2.sv.po-#: gui/gdmconfig-strings.c:68 gui/gdmconfig-strings.c:85
gdm2.sv.po:msgid "Select a file containing Locale information"
gdm2.sv.po-msgstr "Välj en fil som innehåller lokalinformation"

gdm2.sv.po-#: gui/gdmconfig-strings.c:86
gdm2.sv.po:msgid "Locale file: "
gdm2.sv.po-msgstr "Lokalfil: "

gdm2.sv.po-#: gui/gdmconfig-strings.c:87
gdm2.sv.po:msgid "Default locale: "
gdm2.sv.po-msgstr "Standardlokal: "

gdm3.sv.po-#: greeter/gui.c:480
gdm3.sv.po:msgid "Locale..."
gdm3.sv.po-msgstr "Lokal..."

gnomeicu.sv.po-#. Kanji reencoding toggle button
gnomeicu.sv.po-#: src/gtkconf.c:911
gnomeicu.sv.po:msgid "Kanji Locale<->SJIS translation"
gnomeicu.sv.po-msgstr "Kanji-lokal<->SJIS-översättning"

gnumeric.sv.po-msgid ""
gnumeric.sv.po-"This file does not seem to be a valid text file.\n"
gnumeric.sv.po-"The character '%c' (ASCII decimal %d) was
encountered.\n"
gnumeric.sv.po:"Most likely your locale settings are wrong."
gnumeric.sv.po-msgstr ""
gnumeric.sv.po-"Denna fil verkar inte vara en giltig textfil.\n"
gnumeric.sv.po-"Tecknet \"%c\" (det decimala ASCII-tecknet %d)
hittades.\n"
gnumeric.sv.po-"Dina lokalinställningar är troligtvis fel."

helix-install.sv.po-#: build/files.c:549
helix-install.sv.po:msgid "Unusual locale length: \"%.*s\" in
%%lang(%s)"
helix-install.sv.po-msgstr "Ovanlig lokallängd: \"%.*s\" i %%langg(%s)"

helix-install.sv.po-#: build/files.c:559
helix-install.sv.po:msgid "Duplicate locale %.*s in %%lang(%s)"
helix-install.sv.po-msgstr "Duplicerad lokal %.*s i %%lang(%s)"

libgda.sv.po-#: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-connection.c:1035
libgda.sv.po-#: providers/gda-tds-server/gda-tds-connection.c:981
libgda.sv.po:msgid "Could not allocate locale structure"
libgda.sv.po-msgstr "Kunde inte allokera lokalstruktur"

libgda.sv.po-#: providers/gda-tds-server/gda-tds-connection.c:987
libgda.sv.po-#, c-format
libgda.sv.po:msgid "Could not set locale to '%s'"
libgda.sv.po-msgstr "Kunde inte sätta lokalen till \"%s\""

libgda.sv.po-#: providers/gda-tds-server/gda-tds-connection.c:993
libgda.sv.po-#, c-format
libgda.sv.po:msgid "Could not configure locale to be '%s'"
libgda.sv.po-msgstr "Kunde inte konfigurera lokalen till att vara
\"%s\""

libgda.sv.po-#: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-connection.c:1052
libgda.sv.po-#: providers/gda-tds-server/gda-tds-connection.c:998
libgda.sv.po:msgid "Could not drop locale structure"
libgda.sv.po-msgstr "Kunde inte kasta lokalstrukturen"

pong.sv.po-#: pong-i18n-tool/pong-i18n-tool.c:291
pong.sv.po:msgid "You must supply two arguments, the .pong file and the
locale."pong.sv.po-msgstr "Du måste skicka med två argument, .pong-filen
och lokalen."

pong.sv.po-#: pong-i18n-tool/pong-i18n-tool.c:308
pong.sv.po-#, c-format
pong.sv.po-msgid ""
pong.sv.po:"Locale: %s\n"
pong.sv.po-"Pong file: %s\n"
pong.sv.po-"Translation file: %s\n"
pong.sv.po-msgstr ""
pong.sv.po-"Lokal: %s\n"
pong.sv.po-"Pong-fil: %s\n"
pong.sv.po-"Översättningsfil: %s\n"

pong.sv.po-#: pong-i18n-tool/pong-i18n-tool.c:316
pong.sv.po:msgid "Locale file exists, will merge.\n"
pong.sv.po-msgstr "Lokalfilen finns, kommer att slå samman.\n"


Jag säger inte att det är rätt eller fel, bara att jag upplever det som
ganska inarbetat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.