printconf

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-02-09 22:22:24

> #: src/printconf-gui:28
> msgid "\"The Trees! The Trees!\"  -Thoreau"
> msgstr "\"The Trees! The Trees!\"  -Thoreau"

Vad för slags text är detta?  Det skall inte översättas till "Träden!
Träden!"?

> #: src/printconf-gui:241
> #, c-format
> msgid "%s queue on local device %s"
> msgstr "%s kö på lokala enheten %s"
> 
> #: src/printconf-gui:243
> #, c-format
> msgid "%s lpd queue %s@%s"
> msgstr "%s lpd-kö %s@%s"
> 
> #: src/printconf-gui:245
> #, c-format
> msgid "%s SMB queue on share %s"
> msgstr "%s SMB-kö på utdelningen %s"
> 
> #: src/printconf-gui:247
> #, c-format
> msgid "%s Novell queue %s on server %s"
> msgstr "%s Novell-kö %s på servern %s"
> 
> #: src/printconf-gui:249
> #, c-format
> msgid "%s JetDirect queue %s:%s"
> msgstr "%s JetDirect-kö %s:%s"
> 
> #: src/printconf-gui:251
> #, c-format
> msgid "%s unknown queue type %s"
> msgstr "%s okänd kötyp %s"

Vet du vad första %s blir i dessa fall?

> #: src/printconf-gui:1045
> #, c-format
> msgid ""
> "A print queue is already using \"%s\" as a name.\n"
> "Rename it first."
> msgstr ""
> "En utskriftskö kör redan med \"%s\" som namn.\n"
> "Byt namn på den först."

Heller "använder redan" än "kör redan med".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.