Re: Ordet "bitmap"

From: Christian Rose (menthos_at_df.lth.se)
Date: 2001-02-09 01:14:16

Jag tror "en bitmappsbild" som översättning av "a bitmap" är ganska
vanligt? Jag har sett "bitmappsbild" på flera ställen vill jag minnas.


ChristianOn Thu, 8 Feb 2001, =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= wrote:
> Jag hittade inte "bitmap" i någon av ordlistorna.  Hur skall man
> översätta det, tro?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.