Re: gb

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-29 20:53:11

Martin =?iso-8859-1?Q?Norb=E4ck?= writes:
> 2001-01-29T15:56:56+0100, Göran Uddeborg ->
> > > msgid "Can't read from a file not opened for input/random/binary"
> > > msgstr "Kan inte läsa från en fil som inte öppnats för indata/slump/binär"
> > 
> > "Random" här skulle kunna avse "random access" till skillnad mot helt
> > sekventiella filer som rör t.ex.  Och då kanske inte "slump" passar så
> > bra.  (Men vad säger man egentligen på svenska?)
> 
> Godtycklig?

Om det är "random access" det handlar om så begriper man väl knappast
det om man säger "godtycklig"?

Jag skulle nog sagt "sökbar" eller något sådant, men ...

> Fast söka tycker jag innebär att man söker efter någonting specifikt,
> till exempel en speciell sträng i filen.
> Seek i det här sammanhanget är ju att man "spolar" till rätt ställe i
> filen. Kanske "gå till" passar bättre.

Jag tänker mig att jag söker till en position, inte till ett visst
innehåll.  "Gå till" är kanske ok som ersättning för "seek".  Men vad
säger man då att en fil där man kan göra det är?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.