initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-15 22:40:04

Christian Rose writes:
> Mina damer och herrar!
> 
> Det är mig ett sant nöje att få presentera en nyhet, nämligen
> "initscripts".

Klapp, klapp, klapp, klapp ...

> * "rawdevices" har jag översatt med "råenheter". Synpunkter?

Jag skulle NOG skrivit isär till "råa enheter".

> #: ../rc.d/init.d/functions:324 
> msgid "PASSED"
> msgstr "LYCKADES"
> 
> #: ../rc.d/init.d/functions:313 
> msgid "FAILED"
> msgstr "MISSLYCKADES"

Det fungerar att byta längden på de här texterna?  I den version som
kom med F2 så är inte lokaliseringen gjort ännu, så det framgår inte
av den.

> #: ../rc.d/init.d/rawdevices:34 ../rc.d/init.d/rawdevices:41 
> msgid "   you'll have to upgrade your util-linux package\n"
> msgstr "   du måste uppgradera ditt util-linux-paket\n"

Det här är fortsättningen på "Om komandot "raw" ..." så ordföljden
skall vara "måste du ...".

> msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
> msgstr "Stänger av IPv4-paketvidarebefordran: "

Det blev tungt.  Vad sägs om "... vidarebefodran av IPv4-paket:"?

> #: ../rc.d/init.d/network:147 ../rc.d/init.d/network:154 
> #, c-format 
> msgid "Bringing up device %s: "
> msgstr "Tar enheten %s i drift: "

Du gillade inte denna.

"Sätter igång enhet %s: " kanske?  Eller helt enkelt "Startar enhet %s: "?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.