Re: gtk+licq

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-01-09 21:07:56

> Bra eller inte kan diskuteras.  Jag är inte heller jätteförtjust i
> det.  Å andra sidan tycker inte "modul" ensamt är bättre, eftersom det
> inte gör tydligt att det är något som kommer in i ett existerande
> program.  Modul är ett så löst definierat ord.
> 
> Men framför allt så betraktar jag "insticks" som den etablerade
> översättningen.  Jag tycker jag ser det rätt ofta i svenskspråkiga
> tidningar.  Och det är också vad Datatermgruppen rekommenderar:
> http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a92

Som sagt så bestämde vi oss för insticks- (modul/program beroende på
sammanhanget).

Datatermgruppen... ska man verkligen lyssna på en grupp som inte ens kan
sätta ett korrekt namn på sig? ;)

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.