font renderer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-08 16:11:37

Hur översätter man det?  Typsnittsritare?  Sammanhanget är följande:

"The FreeType engine is a free and portable TrueType font rendering\n"
"engine, developed to provide TrueType support for a variety of\n"
"platforms and environments. FreeType is a library which can open and\n"
"manages font files as well as efficiently load, hint and render\n"
"individual glyphs. FreeType is not a font server or a complete\n"
"text-rendering library."

Mitt första försök blev så här.  Kommentarer?

"FreeType-motorn är en fri och portabel TrueType typsnittsritarmotor,\n"
"utvecklad för att erbjuda TrueType-stöd på skilda plattformar och\n"
"miljöer.  FreeType är ett bibliotek som kan öppna och hantera\n"
"typsnittsfiler samt öppna och rita enskilda tecken.  FreeType är inte\n"
"en typsnittsserver eller ett fullständigt textvisarbibliotek."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.