rpm, fråga (om)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-28 19:36:03

Jag går just igenom och översätter "query" genomgående med "fråga"
istället för "fråga om" eller "undersök" som det varierade mellan
tidigare.  Det fanns några intressanta fall kvar att fundera över.

msgid "query of %s failed\n"
msgstr "fråga om %s misslyckades\n"

msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"

Skall jag översätta "query of" med "fråga av" här för att det skall
bli konsistent?  Eller vad blir bäst?

(Ja, jag skall ändra "parsa" till "tolka", ni behöver inte ta upp det.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.