bound

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-22 19:52:37

> > offset outside bounds of constant string
> 
> index utanför gränserna till en konstant sträng
> 
> index till en konstant sträng utanför dess gränser
> 
> index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser

Jag skulle nog valt den första, men jag tror jag skulle begripit
allihop.

> > padding struct size to alignment boundary
> 
> fyller ut strukturens storlek till minnesjuseringsgränsen

Annars, visst, en rimlig översättning.  Ordet "minnesjusteringsgräns"
känns lite tungt, men jag kommer inte på något bra sätt att skriva om
det.  Och både förkortningarna "minnesgräns" och "justeringsgräns"
riskerar kanske att inte förstås.

(Ifall det här var klippt från en po-fil du arbetar med: du har missat
"t" i "justering".)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.