Re: evreka

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-16 14:52:42

abohman@atr.se:

> Och jag kollade i de MS-ordlistor jag har tillgängliga, och hittade mer än
> 100 förekomster av child (både för fönster, processer, menyer och annat)
> och hittade det som under- eller underordnade.

Jo, men det är från samma företag som översätter "browsing" med
"webbsökning", och "open in new instance" med "sök på ett nytt sätt"... :-)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.