Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Anders Bohman (abohman_at_sdlintl.com)
Date: 2000-11-16 12:01:01

>Christian Rose wrote:
>>
>> Anders Bohman wrote:
>>
>> > >Nej, för att föräldraskapsterminologin är den terminologi som 
används på
>> > >svenska. I datalogiska sammanhang använder man "förälder" för att
>> > >beteckna något som skapar eller har skapat någonting annat, och 
"barn"
>> > >för att beteckna det som skapades. Jag tycker att det kan vara värt 
att
>> > >behålla den terminologi som faktiskt används i stället för att 
hitta på
>> > >någonting annat "för att inte krångla till det".
>> > Fast det är nog lite irrelevant... om man ska använda all den 
terminologi
>> > man använde på datalogin - eller som någon använda när man pluggade - 
då
>> > skulle det bli konstigt. Jag hade t.ex. en lärare som envisades med 
att
>> > det skulle heta råtta i stället för mus... ska jag använda det då?
>>
>> Du missförstod nog vad jag menade. Jag menade att detta är den
>> terminologi som verkligen används på fackspråk. Att någon lärare 
kallade
>> det "råtta" i stället för "mus" skulle jag fästa lika liten vikt vid 
som
>> om en politiker kallade "Internet" för "spindelväven".
>>
>> Det jag försökte poängtera var att detta är den terminologi som används
>> både i litteratur och av de personer som arbetar med detta, och att det
>> därför är hyfsat olämpligt att hitta på någon annan översättning, när
>> det redan finns en etablerad i sammanhanget.
>
>Jag tror att barnprocess är ovanligt för MS Windows eftersom man inte har 
den
>relationen mellan processer. I Unix (tyvärr är jag okunnig på detta 
område
>m.a.p. MacOS) finns ett speciellt förhållande mellan den skapande 
processen och
>den skapade. Något sådant finns inte i MS Windows.
Om child process översätts med underordnad process i Windows, varför 
skulle det
inte kunna heta samma sak i Unix - oavsett vilket sätt den fungerar på?

>> Konsollprogram är den stavning vi använder i GNOME i alla fall (se
>> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vad bygger du
>> din tes om att det inte stavas så på? Jag hittar ingen rekommendation
>> för "console" hos Dataterm. Vi använder stavningen "konsoll" eftersom
>> det ordet inte har något som helst sammanhang med "konsol"
>> (framskjutande stöd för bokhylla), och att det är den svenska stavning
>> som använts tidigare i datorsammanhang.
>
>Konsol är det som man sätter upp för att hålla hyllor och det ordet finns 
i
>S.A.O.L. i den betydelsen. Det engelska ordet console har den betydelsen 
men
>även (enligt min engelska ordbok):
>2) stor fristående radioapparat (TV), 3) manöver-, kontrollpanel.
>
>Det är nog snarare 3) som avses i datorsammanhang, men huruvida man ska 
ta den
>direkta översättningen av en annan betydelse (konsol) kan man diskutera.
Så antingen kallar man det för manöver- eller kontrollpanel, eller konsol.

>> > >Tyvärr stämmer ibland inte termer i Mac OS och Windows överens 
heller.
>> > >Då ser jag ingen poäng att försöka "blint" efterlikna dem heller i 
alla
>> > >situationer oavsett vad.
>> > Det finns absolut ingen anledning till att "blint" efterlikna dem. 
Men,
>> > om det nu finns en vedertagen term - varför inte använda den?
>>
>> För att den inte var bra, och att den inte är vedertagen mer än till 
den
>> grad att det råkar vara den översättning som av en historisk nyck
>> används i DOS? Min erfarenhet talar för att det är "filändelse" folk
>> använder, i alla fall i UNIX-världen. "Tillägg" låter som något man gör
>> i innehållet i filen.
>
>Filändelse är en översättning av file suffix. Suffix betyder ändelse. 
Ändelse
>markerar att det är i slutet en sådan tingest finns. Tillägg saknar den
>dimensionen.
Nja, det är nog snarare så att det är underförstått i vår 
vänster-till-höger-kultur
att det är i slutet tillägget sker.

>Vad gäller vanlighet så tror jag inte Mac-användare säger endera eftersom 
det
>är oviktigt i MacOS. I MS Windows vill man låtsas att ändelsen inte 
finns och
>att den inte är riktigt del av filnamnet, det är nog därför tillägg är 
vanligt
>där.
Eftersom det blir fler och fler program där man kan dela dokument mellan 
plattformar
(framför allt mellan Mac OS och Windows) har jag märkt en trend att det i 
större utsträckning används filtillägg i Mac OS också. Så att påstå att 
det inte
är viktigt i Mac OS är en sanning med modifikation. Framför allt kommer 
det
att gälla för Mac OS X, som i princip är UNIX, fast mer Mac:igt.


/Anders

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.