Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-15 23:38:34

> En underordnad process är per definition en underordnad process till en 
> överordnad process.

Visst, men eftersom termerna inte är etablerade skulle åtminstone jag
fundera på i vilken mening de var underordnade, vilken SLAGS relation
de har.  Om någon däremot säger "barnprocess" så vet jag direkt vilken
slags relation det handlar om.  Jag är rädd att man vilseleder.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.