Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Anders Bohman (abohman_at_sdlintl.com)
Date: 2000-11-14 12:01:39

Fast "kompilatorns" är inte helt bra, eftersom det är en personifiering. 
Bättre att skriva det som
"Visa namnet på det medföljande biblioteket för kompilatorn". När jag får 
en översättning i min
hand brukar jag ofta börja med att söka efter genetiv-s, d v s "s " och ta 
bort alla de personifieringar
man hittar då.

/Anders
Please respond to sv@li.org
To:   sv@li.org
cc:   (bcc: Anders Bohman/ATR)
Subject:    Bibliotek eller länkbibliotek?> -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion 
library
>
> hat jag för tillfället översatt till
>
> -print-libgcc-file-name Visa namnet på kompilatorns medföljande 
bibliotek
>
> Frågan är vad man skall översätta library till. Bibliotek eller
> länkbibliotek är de två alternativen jag kommer på. Synpunkter?

Jag tycker det räcker med "bibliotek". Ingen lär missförstå vad det
handlar om. Det ordet brukar jag använda.


**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept
for the presence of computer viruses.

**********************************************************************picture

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.