Re: applet = panelprogram?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-09 12:40:04

Martin Norbäck:

> Vad tycker ni?

Jag har använt ordet "miniprogram" (Javaminiprogram). Men "panelprogram"
låter som en bra beskrivning för just det här fallet, men man får se upp så
att man inte översätter icke-panel-"applets" med "panelprogram".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.