Translation

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-25 22:40:31

> When I wrote chown --help I got some nice information in Swedish.
> The description of "-c --changes" starts with "som 'vebose', men ändast"
> Please change "ändast" to "endast".

Oj, så det kan bli! :-)

Tack för påpekandet, jag skickar en rättelse på en gång.  Kommer väl
med när det blir en ny version.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.