Re: gnapster

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-13 19:17:49

Jonas Rydberg wrote:
> > #: src/menus.h:65
> > msgid "Cancel upload"
> > msgstr "Avbryt skickande"
> 
> kanske "Avbryt skickning" för att vara konsekvent ("hämtning")

Kan man verkligen säga "skickning"?


> > #: src/menus.h:122
> > msgid "Unquery user"
> > msgstr "Sluta fråga användare..."
> 
> eller "Ofråga användare", skulle jag säga iaf ;)
> skall punkterna vara där förresten?

Oj. Ändrar. Tack.


> > #: src/napster.c:1212
> > msgid ""
> > "An error occured while attempting to bind port 6699. It is possible that "
> > "another napster client is running."
> > msgstr ""
> > "Ett fel inträffade vid försök att binda port 6699. Det är möjligt att en "
> > "annan napster-klient kör."
> 
> säger man inte "binda till port"?

Det kanske man gör. Du ska ha tack för dina kommentarer, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnapster.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.