Re: Punktlig tid

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-10 21:31:09

peter karlsson wrote:
> > Nyare glibc ska förresten nu också ha en fullständigt korrekt svensk
> > sortering, också enligt Svenska Skrivregler (jag och Göran är väl inte
> > helt oskyldiga i det ;-)
> 
> Så problemet med att v och w inte samsorterades är alltså löst?

Ja. Och ü sorteras som y, æ som ä, osv. _Alla_ bokstavssorteringsregler
i Svenska Skrivregler är nu implementerade, även de för konstiga
diakritiska tecken som inte förekommer i svenskan, men som Svenska
Skrivregler har sorteringsrekommendationer för ändå (dvs den stora
tabellen).
Att det blev implementerat kan man tacka glibc-hackare på Red Hat för.


> Trevligt.

Ja. :-)Christian
#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.