Re: real mode

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-10 13:55:53

Peter Karlsson writes:
> Jag har för mig att den brukar kallas för "realläge" i den svenska
> litteratur jag läst.

Ok, det är direktöversatt så.  Tack!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.