gnapster

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-09 16:39:58

Gjorde färdigt ahydens översättning av gnapster. Kommentarer mottages
tacksamt.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnapster.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gnapster.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
#: src/ui.c:1403
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnapster\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-04 12:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-09 16:32+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/callbacks.c:115
msgid "Select Font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: src/callbacks.c:157
msgid "You're already connected to a server. Disconnect?"
msgstr "Du är redan ansluten till en server. Koppla från anslutningen?"

#: src/callbacks.c:547
msgid "Searching..."
msgstr "Söker..."

#: src/callbacks.c:625 src/callbacks.c:657
msgid "Retrieving mp3 list..."
msgstr "Hämtar mp3-lista..."

#: src/callbacks.c:706
msgid "Please edit your preferences before attempting to connect!"
msgstr ""
"Var vänlig och redigera dina inställningar innan du försöker att ansluta!"

#. Query server...
#: src/callbacks.c:735
msgid "Finding best host..."
msgstr "Letar efter bästa värden..."

#: src/callbacks.c:745
msgid "Connecting to server..."
msgstr "Ansluter till server..."

#: src/callbacks.c:785
msgid "Disconnected"
msgstr "Frånkopplad"

#: src/callbacks.c:917
msgid "Form not complete! Make sure you fill in everything!"
msgstr "Formuläret är inte färdigt! Se till att du fyller i allting!"

#: src/callbacks.c:965
msgid "Not connected (use the file menu to connect)"
msgstr "Inte ansluten (använd arkiv-menyn för att ansluta)"

#: src/callbacks.c:1020
msgid "Gnapster"
msgstr "Gnapster"

#: src/callbacks.c:1021
msgid "Copyright (C) 1999-2000 Josh Guilfoyle"
msgstr "Copyright © 1999-2000 Josh Guilfoyle"

#: src/callbacks.c:1023
msgid "Napster (online mp3 community) client written for GNOME"
msgstr "Napster-klient (online-mp3-community) skriven för GNOME"

#: src/gnapster.c:936
msgid "Please fill out the preferences form before trying to connect."
msgstr ""
"Var vänlig och fyll i inställningsformuläret innan du försöker att ansluta."

#: src/gnapster.c:939
msgid "Auto-connecting..."
msgstr "Ansluter automatiskt..."

#: src/menus.h:21 src/menus.h:34
msgid "Download"
msgstr "Hämta"

#: src/menus.h:26 src/menus.h:42 src/menus.h:60 src/menus.h:71 src/menus.h:84
msgid "Browse user's mp3s"
msgstr "Bläddra igenom användarens mp3:or"

#: src/menus.h:28 src/menus.h:44 src/menus.h:62 src/menus.h:73 src/menus.h:86
msgid "Whois user"
msgstr "Gör whois på användaren"

#: src/menus.h:47
msgid "Retry Download"
msgstr "Försök hämta igen"

#: src/menus.h:50
msgid "Move to queue"
msgstr "Flytta till kö"

#: src/menus.h:52
msgid "Cancel download"
msgstr "Avbryt hämtning"

#: src/menus.h:54
msgid "Cancel and remove file"
msgstr "Avbryt och ta bort filen"

#: src/menus.h:65
msgid "Cancel upload"
msgstr "Avbryt skickande"

#: src/menus.h:76
msgid "Force download"
msgstr "Tvinga hämtning"

#: src/menus.h:78
msgid "Cancel queue"
msgstr "Avbryt kö"

#: src/menus.h:110
msgid "Resume download..."
msgstr "Återuppta hämtning..."

#: src/menus.h:113
msgid "List channels..."
msgstr "Lista kanaler..."

#: src/menus.h:115
msgid "Join Channel..."
msgstr "Anslut till kanal..."

#: src/menus.h:117
msgid "Part Channel"
msgstr "Lämna kanal"

#: src/menus.h:120
msgid "Query user..."
msgstr "Fråga användare..."

#: src/menus.h:122
msgid "Unquery user"
msgstr "Sluta fråga användare..."

#: src/menus.h:125
msgid "Update shared file"
msgstr "Uppdatera utdelad fil"

#: src/menus.h:142
msgid "_Napster"
msgstr "_Napster"

#: src/napster.c:236
#, c-format
msgid "Connected (%s:%i): "
msgstr "Ansluten (%s:%i): "

#: src/napster.c:256
#, c-format
msgid "Connected (%s:%i): %i songs, %i users, %i %s"
msgstr "Ansluten (%s:%i): %i låtar, %i användare, %i %s"

#: src/napster.c:1071
msgid ""
"The username you have chosen has already been taken on napster. Please "
"choose a new one."
msgstr ""
"Användarnamnet som du har valt har redan tagits på napster. Var vänlig och "
"välj ett nytt."

#: src/napster.c:1075
msgid "Username considered invalid by server. Please try again"
msgstr ""
"Användarnamnet anses vara ogiltigt av servern. Var vänlig och försök igen"

#: src/napster.c:1212
msgid ""
"An error occured while attempting to bind port 6699. It is possible that "
"another napster client is running."
msgstr ""
"Ett fel inträffade vid försök att binda port 6699. Det är möjligt att en "
"annan napster-klient kör."

#: src/network.c:912
msgid ""
"Uh oh. The path you've chosen does not exist or you do not have write "
"permissions\n"
"Please open up napster's preferences and pick a directory you know you have "
"access to"
msgstr ""
"Hoppsan. Sökvägen du valde finns inte eller så har du inte skrivrättigheter\n"
"Var vänlig och öppna inställningarna i napster och välj en katalog som du "
"vet att du har tillgång till"

#: src/network.c:1035
msgid "Napster query server reported all servers were busy"
msgstr "Naspter-frågeservern rapporterade att alla servrar var upptagna"

#: src/network.c:1042
msgid "Best host found, connecting..."
msgstr "Bästa värden hittad, ansluter..."

#: src/network.c:1179
#, c-format
msgid "Connected (%s:%i)...awaiting login reply..."
msgstr "Ansluten (%s:%i)...väntar på inloggningssvar..."

#: src/ui.c:177 src/ui.c:321 src/ui.c:454 src/ui.c:455 src/ui.c:554
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: src/ui.c:177 src/ui.c:454 src/ui.c:455 src/ui.c:554 src/ui.c:689
msgid "Connection"
msgstr "Anslutning"

#: src/ui.c:177 src/ui.c:454 src/ui.c:455 src/ui.c:554
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: src/ui.c:177 src/ui.c:321 src/ui.c:455
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/ui.c:177 src/ui.c:455
msgid "Length"
msgstr "Längd"

#: src/ui.c:177 src/ui.c:321 src/ui.c:454 src/ui.c:455
msgid "KBps"
msgstr "kB/s"

#: src/ui.c:185
msgid "Search: "
msgstr "Sök: "

#: src/ui.c:196
msgid " NOT "
msgstr " INTE "

#: src/ui.c:213 src/ui.c:316
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: src/ui.c:337
msgid "Browse user"
msgstr "Bläddra användare"

#: src/ui.c:363
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: src/ui.c:454 src/ui.c:554
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: src/ui.c:465
msgid "Max simultaneous downloads:"
msgstr "Maximalt antal samtidiga hämtningar:"

#: src/ui.c:484
msgid "Max per user downloads:"
msgstr "Maximalt antal hämtningar per användare:"

#: src/ui.c:562
msgid "Max uploads:"
msgstr "Maximalt antal skickningar:"

#: src/ui.c:579
msgid "Max per user uploads:"
msgstr "Maximalt antal skickningar per användare:"

#: src/ui.c:623
msgid "Upload"
msgstr "Skicka"

#: src/ui.c:689
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"

#: src/ui.c:689
msgid "Shares"
msgstr "Utdelningar"

#: src/ui.c:828
msgid "Message Of The Day"
msgstr "Dagens meddelande"

#: src/ui.c:848
msgid "Gnapster Properties"
msgstr "Inställningar för Gnapster"

#: src/ui.c:857
msgid "Username: "
msgstr "Användarnamn: "

#: src/ui.c:868
msgid "New Account"
msgstr "Nytt konto"

#: src/ui.c:879
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: src/ui.c:893
msgid "Data port: "
msgstr "Dataport: "

#: src/ui.c:908
msgid "Firewalled without the ability to accept connections"
msgstr "Skyddad av brandvägg utan möjlighet att acceptera anslutningar"

#: src/ui.c:917
msgid "Connection: "
msgstr "Anslutning: "

#: src/ui.c:932
msgid "Download Directory: "
msgstr "Hämtningskatalog: "

#: src/ui.c:936
msgid "Browse Download Directory"
msgstr "Bläddra i hämtningskatalogen"

#: src/ui.c:946
msgid "Upload Directory: "
msgstr "Skickakatalog: "

#: src/ui.c:949
msgid "Browse Upload Directory"
msgstr "Bläddra i skickakatalogen"

#: src/ui.c:957
msgid "Build mp3 list"
msgstr "Bygg mp3-lista"

#: src/ui.c:962
msgid "Update list"
msgstr "Uppdatera listan"

#: src/ui.c:969
msgid "User Information"
msgstr "Användarinformation"

#: src/ui.c:978
msgid "Auto-query a user upon incoming message"
msgstr "Fråga en användare automatiskt vid inkommande meddelande"

#: src/ui.c:987
msgid "Convert spaces to underscores?"
msgstr "Konvertera blanksteg till understreck?"

#: src/ui.c:997
msgid "Auto-hide userlist on channel join"
msgstr "Göm användarlistan automatiskt vid anslutning till kanal"

#: src/ui.c:1014
msgid ""
"Automatically remove cancelled mp3s with 1.5 megabytes or more left (doesnt "
"work)"
msgstr ""
"Ta bort avbrutna mp3:or automatiskt då 1,5 megabyte eller mer saknas "
"(fungerar inte)"

#: src/ui.c:1022
msgid "Automatically activate queue when nothing is downloading"
msgstr "Aktivera kön automatiskt då inget hämtas"

#: src/ui.c:1030
msgid "Reject uploads while downloads are active"
msgstr "Neka skickande då hämtningar pågår"

#: src/ui.c:1039
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/ui.c:1073
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#: src/ui.c:1105
msgid "Auto-Join"
msgstr "Anslut automatiskt till kanal"

#: src/ui.c:1119
msgid "Building MP3 list..."
msgstr "Bygger mp3-lista..."

#: src/ui.c:1149
msgid "Browse servers"
msgstr "Bläddra servrar"

#: src/ui.c:1212
msgid "Refresh server list"
msgstr "Uppdatera serverlistan"

#: src/ui.c:1234
msgid "Add server"
msgstr "Lägg till server"

#: src/ui.c:1290
msgid "Edit server"
msgstr "Redigera server"

#: src/ui.c:1350
msgid "Channel Listing"
msgstr "Kanallista"

#: src/ui.c:1360
msgid "Requesting channel listing..."
msgstr "Begär kanallista"

#: src/ui.c:1392
msgid "Resume Download"
msgstr "Återuppta hämtning"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.