Re: Lynx, del 1 av flera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 11:33:20

peter karlsson wrote:
> > * Många översatta meddelanden är fler än 80 tecken. Får de plats?
> 
> Jag tänkte gå igenom det efteråt, men eftersom jag kör med 100x40 i
> konsolen, och det är där jag kör Lynx, så ser jag inte det.

Ah!
Ett tips kan vara att köra din editor när du översätter med 80 tecken i
bredd, då blir det lättare att upptäcka sådant här.


> >    submit     sänd in     ->   skicka
> 
> Hmm, problemet är sammanblandningen mellan det och att skicka e-post.

Finns det någon sammanblandning? "Skicka" används till mycket, inte bara
att skicka e-post.

Jag tycker att "skicka data till en server" är mycket naturligare än
"sända in data till en server".


> >    URLs      webbadresser  ->   URL:er
> 
> Nej.

Varför?


> >    tab       tabbsteg    ->   tabb
> 
> Standardöversättning.

Vems standardöversättning? Jag har inte sett "tabbsteg" användas
tidigare, och kan inte hitta det nu heller.


> >    editor     textredigerare ->   editor
> > (jag tycker inte att textredigerare är fel, men editor är kortare och
> > gör på en del ställen att meddelanden får plats)
> 
> Jag vägrar skriva "editor" på svenska.

Jag ser hellre att meddelanden får plats och inte får programmet att
bete sig uppåt väggarna (meddelanden radbryts som inte var tänkta att
göra det) än att man dödsfast måste hålla fast vid sina principer
oavsett konsekvenserna.

"Editor" används i svenskan, även om du inte vill kännas vid det, och
jag tyckte att det i detta sammanhang var en bättre översättning
eftersom det inte hade sönder meddelandet och programmet i fråga.


> > * Ibland har du extra blanksteg som förvisso finns i originalet men jag
> > misstänker inte behöver vara där. Exempel:
> 
> Jo, jag vet. Jag är lite osäker på om de används för att ställa saker i
> bredd med varandra eller inte. Jag skall gå igenom det efteråt.

Okej.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.