ärende

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-28 23:47:14

Richard Hult wrote:
> > > �rende är väl bättre? Om det står ämne i gnome-saker tycker jag vi ändrar
> > > till ärende, iaf i e-postrelaterade sammanhang.
> >
> > Visst, bara vi är överens så... :)
> > Jag har ändrat till "�rende" i Balsa (när jag uppdaterade den idag) och
> > Evolution.
> >
> > Uppdaterar norpan ordlistan?
> 
> Andrade planer, vi kor på amne. Norpan overtygade mig.

AAAAAARGH
*svärensmula*

Jag uppdaterade innan idag två paket (balsa,evolution) till att ha
"ärende" överallt.

Innan jag ändrar tillbaks till "ämne", skulle man kunna få en
argumentering varför ämne är bättre?

Jag tycker gott man kan ha
subject		ämne, ärende (e-postsammanhang)

Får man lite förklaring?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.