Re: gfax

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-25 02:07:32

Jörgen Tegnér wrote:
> > > Här är vi inte fega inte!
> >
> > Citat av Richard Hult:
> > <whult> hoho en till som kör evo på sv@li
> > <whult> utf-8-fest
> 
> Nån diskussion jag missat? Prövar att ändra till 8859-1.

Jo, iso-8859-1 verkar fungera bättre.
Diskussionen du har missat är givetvis kanalen #Swedesex på
irc.se.gimp.org/irc.acc.umu.se. Stora delar av poulationen på den här
listan tillbringar delar av sin vakna tid där. Den kanalen kan
rekommenderas.


> > > Värdnamnet på faxservern
> >
> > Kanske det ja. Ska jag låta det andra "nätverksfaxserver" vara, tycker
> > du?
> 
> Nä.

Okej, utplånat från jordens yta och ersatt med "faxserver".


> > > > #: src/en.h:56
> > > > msgid "use internal \"sendfax\" implementation"
> > > > msgstr "använd intern \"sendfax\"-implementation"
> > >
> > > Använd den interna implementeringen av sendfax
> >
> > Finns implementering? Det gör det kanske, jag har tidigare bara sett
> > "implementation" och i Norstedts ordbok finns bara verbet "implementera"
> > med...
> >
> > Ändrar till "använd den interna implementeringen av \"sendfax\""
> 
> Har du ordbok? Låt den gälla i så fall, och stryk mitt förslag.

Jo, jag investerade ganska nyligen i en ordentlig svensk ordbok. Den har
också kommit till flitig användning.


> > > > #: src/en.h:75
> > > > msgid "Modem Initialization String"
> > > > msgstr "Modeminitieringssträng"
> > >
> > > Sträng för modeminitiering
> >
> > Kanske det. Du gillar inte långa sammansatta uttryck va? :)
> 
> Inte heller sär skrivna ord eller för mycket bindes-streck.

Välkommen. Själv har dock inga sammanskrivningsfobier, och räds inte
långa ordsammanskrivningskonstruktionsförsök. :)


> > > > #: src/en.h:98
> > > > msgid "Sendfax Config File"
> > > > msgstr "Konfigurationsfil för Sendfax"
> > >      Konfigureringsfil
> > >
> > > >
> > > > #: src/en.h:99
> > > > msgid "SendFax Config File"
> > > > msgstr "Konfigurationsfil för Sendfax"
> > >      Konfigureringsfil
> >
> > Är du säker på det? I gnome-ordlistan är "configuration" översatt med
> > "konfiguration", och så även i Norstedts engelsk-svenska ordbok.
> > Kontrollerade även med Norstedts svenska ordbok, och där finns bara
> > "konfiguration" med, inte "konfigurering".
> >
> > Ändrar inte det så länge.
> 
> Låt ordboken gälla.

Jo.


> > > > "\n"
> > > > "Var vänlig och ange den enhet som ditt modem är kopplat till.\n"
> > > > "\n"
> > > > "På linux är detta normalt /dev/ttyS0 eller /dev/tyyS1. Denna\n"
> > >  För Linux
> >
> > Hmm, jag vet inte. "Under" blir kanske bättre?
> > Jag har ändrat till "Under Linux ...". Säg gärna vad du tycker.
> 
> Låter bra.

Ändrade till "I Linux ..." enligt Gudmunds förslag.


Tack igen.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.