Re: gnome-lokkit #2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-24 10:42:41

Richard Hult wrote:
> "Lokkit är inte konstruerat för att konfigurera vilka brandväggar\n"
> "som helst. För att det ska vara enkelt att förstå är det bara\n"
> "gjort för att hantera typiska modemkuppkopplings- och\n"
> "kabelmodemskonfigurationer.\n"
> 
> modemkupp -> modemupp

Asch, det är bara du som inte känner till modemrevolutionen än!

:)

Ändrat, tack ska du ha.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.