Re: gal

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-19 21:01:03

Richard Hult wrote:
> > #: src/widgets/color-palette.c:541
> > msgid "light brown"
> > msgstr "ljusbrunt"
> >
> > #: src/widgets/color-palette.c:542
> > msgid "brown gold"
> > msgstr "guldbrunt"
> >
> > #: src/widgets/color-palette.c:543
> > msgid "dark green #2"
> > msgstr "mörkgrönt #2"
> 
> Kanske passar bättre att ange färgerna som: ljusbrun, guldbrun,
> mörkgrön etc? Man
> väljer väl en färg?

Okej, jag har ändrat alla färger till den formen du nämner.

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gal.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.