Re: gnome-iconedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-12 16:59:28

Martin Norbäck wrote:
> > #: src/app.c:96
> > #, c-format
> > msgid "GNOME Iconedit: %s"
> > msgstr "GNOME-Iconedit: %s"
> 
> Varför bindestreck? Man kanske kan översätta med ikoneditor,
> ikonredigerare, ikonskapare, ...

Anledningen är helt enkelt att programförfattarna själva har använt
bindestreck på andra ställen, så jag tänkte att översättningen kunde
rätta till det. Kommentarer?


> > #: src/app.c:143
> > msgid "Select region mode."
> > msgstr "Markera region-läge."
> 
> Här missförstod jag den svenska översättningen som att man ville markera
> regionläge, i stället för ett läge där man markerar regioner.
> Kanske Regionsmarkeringsläge i stället.

Jo, tack för förslaget. Ändrade till "Regionmarkeringsläge".


> > #: src/iconedit.c:140 src/iconedit.c:171
> > msgid ""
> > "GNOME-Iconedit could not start, as it could not find the file "
> > "gnome-iconedit.gnorba.\n"
> > "This file should be installed in $(sysconfdir)/CORBA/servers where "
> > "$(sysconfdir) is the path returned when `gnome-config --sysconfdir` is "
> > "executed.\n"
> > "Either copy this file from the source directory, or re-compile "
> > "gnome-iconedit passing the argument --sysconfdir=`gnome-config --sysconfdir` "
> > "to the configure script."
> > msgstr ""
> > "GNOME-Iconedit kunde inte starta eftersom det inte kunde hitta filen "
> > "gnome-iconedit.gnorba.\n"
> > "Den här filen bör finnas installerad i $(sysconfdir)/CORBA/servers där "
> > "$(sysconfdir) är sökvägen rom returneras då \"gnome-config --sysconfdir\" "
>               ¯¯¯

Vad är det för fel på rom? Testat Stroh Rum 80% någon gång?
Tack för påpekandet :)


> > msgid "Clear"
> > msgstr "Rensa"
> 
> Här översätter i alla fall Macintosh och Windows till radera i vissa
> lägen, dock stämmer det inte här. Töm kanske är bättre?

Ja, dessutom är "töm" det som står i gnome-översättarordlistan. Jag
missade att ändra den existerande översättningen i det här avseendet.
Ändrat till "Töm".> > #: src/menus.c:154
> > msgid "Save as"
> > msgstr "Spara som"
> 
> Här använder i alla fall vi konsekvent ... efter, men det är ju fel i
> originalet.

Fel i originalet ja. Jag tror jag låter det vara så.


> > #: src/menus.c:365
> > msgid "Select pixels"
> > msgstr "Markera pixlar"
> 
> Punkter?

Själv föredrar jag "pixlar" och jag såg att även Dataterm har med det
som ett alternativ till "bildpunkter"
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a112). Men bara för din skull
har jag ändrat till "bildpunkter".


> > #: src/menus.c:366
> > msgid "Paint pixels"
> > msgstr "Måla pixlar"
> 
> Samma här.

Jo, jag ändrade även här.


> > #: src/menus.c:654
> > msgid "Icon Edit"
> > msgstr "Icon Edit"
> 
> Varför ej översatt? Se även kommentaren till första strängen.

Det är namnet på programmet. Men bara för din skull har jag skrivit
samman det: "Iconedit". Precis som på alla andra ställen i programmet.


> > #: src/menus.c:712
> > msgid "Unable to load that file. Perhaps it isn't an image file?"
> > msgstr "Kan inte ladda den filen. Det kanske inte är en bildfil?"
> 
> Ladda ger mig associationer till vapen.
> ladda in? hämta? läsa in?

Vi brukar väl skriva "ladda" bara? Vad tycker andra? Är "ladda in"
bättre?


> > #: src/menus.c:751
> > msgid "Icon Editor: Browse Files"
> > msgstr "Ikoneditor: Bläddra"
> 
> Vart tog Files vägen? "Sök bland filer"?

Nej, det är ingen filsökning. Man bläddrar filer. "Bläddra filer" i så
fall. Har ändrat till det.


> > #: src/menus.c:812
> > msgid "Icon Editor: Browse Files For Save As"
> > msgstr "Ikoneditor: Bläddra filer för Spara som"
> 
> Här bläddrar du filer i alla fall. :)

Tidigare översättaren som varit inkonsekvent. :)


> > #: src/menus.c:866
> > msgid ""
> > "Unable to load that file.\n"
> > "Perhaps it isn't an image file?"
> > msgstr ""
> > "Kan inte ladda den filen.\n"
> > "Det kanske inte är en bildfil?"
> 
> Vapen igen :)

Associerar du laddning av batterier också med vapen? :)> > #: src/palette.c:409
> > msgid "Edit Palette"
> > msgstr "Ändra palett"
> 
> Redigera kanske?

Ja. Tack.


> > #: src/palette.c:440
> > msgid "Load Palette"
> > msgstr "Ladda palett"
> 
> Vapen.

Jag ska aldrig be dig ladda batterier, det verkar som om det kan
missförstås. :)


> > #: src/pastebuffer.c:223
> > msgid "Keep transparency"
> > msgstr "Behåll transparens"
> 
> Genomskinlighet?

Ja. Tack.


> > #: src/pastebuffer.c:236
> > msgid "Remove the selected item from the buffer"
> > msgstr "Ta bort det markerade föremålet från bufferten"
> 
> item översätter jag med element

Och jag brukar översätta det med "objekt". :)
Ändrar till "objekt".


> > #: src/view.c:256
> > msgid "Preview"
> > msgstr "Förhandsgranskning"
> 
> Det här har vi diskuterat, jag tror vi kom fram till att man i största
> möjliga mån skall använda verb, alltså Förhandsgranska... (där vill man
> ju ha punkterna också)

Inte om det är titeln på ett fönster. Men jag håller med om verb. Ändrar
till "Förhandsgranska".


> > #: src/view.c:271
> > msgid "GNOME-Iconedit: Preview"
> > msgstr "GNOME-Iconedit: Förhandsgranskning"
> 
> Samma här.

Jo.


> > #: src/view.c:281
> > msgid "Mini-Preview"
> > msgstr "Mini-förhandsgranskning"
> 
> Och här.

"Miniförhandsgranska"?


> Såja, nu har jag granskat lite. Jag tänkte jag skulle göra en
> storgranskning av översättningarna, men det kommer att ta tid, så jag
> har inte börjat :)

Du är hemskt välkommen. Jag tror fortfarande inte att någon har granskat
Nautilus: http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po


Tack för din hjälp!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.