gnome-iconedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-12 13:58:57

Hej!

Jag har fått klagomål över att jag knappt översätter/uppdaterar ett
paket om dagen numera, så jag tänkte att jag får bättra mig lite. :)
(Nämnas kan också att det är långt ifrån alla uppdateringar jag normalt
skickar till listan, bara de som aldrig skickats till listan tidigare
eller de som har en betydande andel nya meddelanden)

Här kommer en uppdatering vid namn gnome-iconedit. Den som frågar vad
det här programmet gör kommer jag inte att vara nådig med :-)

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-iconedit.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for GNOME-Iconedit
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Persenius <ndap@swipnet.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME-Iconedit 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-12 11:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-12 13:48+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/app.c:96
#, c-format
msgid "GNOME Iconedit: %s"
msgstr "GNOME-Iconedit: %s"

#: src/app.c:143
msgid "Select region mode."
msgstr "Markera region-läge."

#: src/app.c:144
msgid "Paint brush mode."
msgstr "Målarpenselläge."

#: src/app.c:145
msgid "Flood fill mode."
msgstr "Flodfyllningsläge."

#: src/app.c:146
msgid "Eyedropper mode."
msgstr "Pipettläge."

#: src/app.c:147
msgid "Brush paster mode."
msgstr "Penselklistringsläge."

#: src/app.c:148
msgid "Unfilled rectangle mode."
msgstr "Ofyllda rektanglar-läge."

#: src/app.c:149
msgid "Unfilled circle mode."
msgstr "Ofyllda cirklar-läge."

#: src/app.c:150
msgid "Filled rectangle mode."
msgstr "Fyllda rektanglar-läge."

#: src/app.c:151
msgid "Filled circle mode."
msgstr "Fyllda cirklar-läge."

#: src/app.c:152
msgid "Straight line mode."
msgstr "Rak linje-läge."

#: src/app.c:236
#, c-format
msgid "(%d,%d): %d,%d,%d,%d"
msgstr "(%d,%d): %d,%d,%d,%d"

#: src/edit.c:246 src/edit.c:301 src/edit.c:363
msgid "Paste Buffer is empty"
msgstr "Urklippsbufferten är tom"

#: src/edit.c:308
msgid "No area is selected."
msgstr "Inget område är markerat."

#: src/gnome-iconedit-component.c:254
msgid "Unable to initialise Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: src/gnome-iconedit-component.c:303
msgid "Paint brush mode"
msgstr "Målarpenselläge"

#: src/gnome-iconedit-component.c:310
msgid "Flood fill mode"
msgstr "Flodfyllningsläge"

#: src/gnome-iconedit-component.c:317
msgid "Eye-dropper mode"
msgstr "Pipettläge"

#: src/iconedit.c:140 src/iconedit.c:171
msgid ""
"GNOME-Iconedit could not start, as it could not find the file "
"gnome-iconedit.gnorba.\n"
"This file should be installed in $(sysconfdir)/CORBA/servers where "
"$(sysconfdir) is the path returned when `gnome-config --sysconfdir` is "
"executed.\n"
"Either copy this file from the source directory, or re-compile "
"gnome-iconedit passing the argument --sysconfdir=`gnome-config --sysconfdir` "
"to the configure script."
msgstr ""
"GNOME-Iconedit kunde inte starta eftersom det inte kunde hitta filen "
"gnome-iconedit.gnorba.\n"
"Den här filen bör finnas installerad i $(sysconfdir)/CORBA/servers där "
"$(sysconfdir) är sökvägen rom returneras då \"gnome-config --sysconfdir\" "
"körs.\n"
"Antingen kopierar du filen från källkodskatalogen eller så kompilerar du "
"om gnome-iconedit och skickar med argumentet "
"--sysconfdir=\"gnome-config --sysconfdir\" till configure-skriptet."

#: src/iconedit.c:213
#, c-format
msgid "Could not open %s."
msgstr "Kunde inte öppna %s."

#: src/io.c:72 src/io.c:282 src/io.c:292 src/io.c:302
msgid "There was an error writing the file."
msgstr "Ett fel uppstod vid skrivning av filen."

#: src/io.c:191 src/io.c:334
#, c-format
msgid "Saving %s"
msgstr "Sparar %s"

#: src/io.c:198 src/io.c:341
msgid "Saving"
msgstr "Sparar"

#: src/menus.c:71
msgid "_New Icon"
msgstr "_Ny ikon"

#: src/menus.c:72 src/menus.c:151
msgid "Create a new icon"
msgstr "Skapa en ny ikon"

#: src/menus.c:105
msgid "Paste _Into"
msgstr "Klistra _in i"

#: src/menus.c:105
msgid "Paste into the current selection"
msgstr "Klistra in i den aktuella markeringen"

#: src/menus.c:108
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"

#: src/menus.c:108
msgid "Clear the whole icon"
msgstr "Rensa hela ikonen"

#: src/menus.c:116
msgid "Show _Paste Buffer"
msgstr "Visa urkli_ppsbuffert"

#: src/menus.c:117
msgid "Show the paste buffer window"
msgstr "Visa urklippsfönstret"

#. {GNOME_APP_UI_ITEM, N_("Show _Undo Buffer"),
#. N_("Show the undo/redo buffer window"),
#. nothing_cb, NULL, NULL,
#. GNOME_APP_PIXMAP_FILENAME, "gnome-iconedit/gnome-tasklist.png",
#. 'O', GDK_CONTROL_MASK},
#: src/menus.c:126
msgid "Show Palette _Editor"
msgstr "Visa palett_editor"

#: src/menus.c:127
msgid "Show the palette editor window"
msgstr "Visa paletteditorfönstret"

#: src/menus.c:151
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/menus.c:152
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/menus.c:152
msgid "Open an existing icon"
msgstr "Öppnar en existerande ikon"

#: src/menus.c:153
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/menus.c:153
msgid "Save the icon"
msgstr "Sparar ikonen"

#: src/menus.c:154
msgid "Save as"
msgstr "Spara som"

#: src/menus.c:154
msgid "Save the icon under a different name"
msgstr "Sparar ikonen med ett annat namn"

#: src/menus.c:156
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: src/menus.c:156
msgid "Undo the last action"
msgstr "Ångrar den senaste åtgärden"

#: src/menus.c:157
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: src/menus.c:157
msgid "Redo the last undo action"
msgstr "Gör om den åtgärd som senast ångrades"

#: src/menus.c:159
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: src/menus.c:159
msgid "Cut the current selection to the paste buffer"
msgstr "Klipper ut den aktuella markeringen till urklippsbufferten"

#: src/menus.c:160
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: src/menus.c:160
msgid "Copy the current selection to the paste buffer"
msgstr "Kopierar den aktuella markeringen till urklippsbufferten"

#: src/menus.c:161
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: src/menus.c:161
msgid "Paste the top item in the paste buffer into the icon"
msgstr "Klistrar in det översta objektet från urklippsbufferten i ikonen"

#: src/menus.c:167
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: src/menus.c:168
msgid "Additive"
msgstr "Adderande"

#: src/menus.c:169
msgid "Subtractive"
msgstr "Subtraherande"

#. N_("Burn"),
#. N_("Dodge"),
#: src/menus.c:172
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

#: src/menus.c:241
msgid "Toggle the chequerboard"
msgstr "Slå på/av schackbrädet"

#: src/menus.c:244
msgid "Toggle the gridlines"
msgstr "Slå på/av rutnätet"

#: src/menus.c:247
msgid "The alpha level of the gridlines"
msgstr "Alfanivån på rutnätet"

#: src/menus.c:280
msgid "Paint Mode"
msgstr "Målarläge"

#: src/menus.c:290
msgid "The paint mode"
msgstr "Målarläget"

#: src/menus.c:320
msgid "Zoom level 1:"
msgstr "Zoomnivå 1:"

#: src/menus.c:335
msgid "The grid zoom level"
msgstr "Zoomnivån på rutnätet"

#: src/menus.c:365
msgid "Select pixels"
msgstr "Markera pixlar"

#: src/menus.c:366
msgid "Paint pixels"
msgstr "Måla pixlar"

#: src/menus.c:367
msgid "Flood fill"
msgstr "Flodfyll"

#: src/menus.c:368
msgid "Eyedropper (pick color from image)"
msgstr "Pipett (välj färg från bild)"

#: src/menus.c:369
msgid "Brush mode"
msgstr "Penselläge"

#: src/menus.c:370
msgid "Draw unfilled rectangles"
msgstr "Rita ofyllda rektanglar"

#: src/menus.c:371
msgid "Draw unfilled circles"
msgstr "Rita ofyllda cirklar"

#: src/menus.c:372
msgid "Draw filled rectangles"
msgstr "Rita fyllda rektanglar"

#: src/menus.c:373
msgid "Draw filled circles"
msgstr "Rita fyllda cirklar"

#: src/menus.c:374
msgid "Draw straight lines"
msgstr "Rita raka linjer"

#: src/menus.c:532
msgid "This does nothing; it is not yet implemented."
msgstr "Det här gör inget; det är ännu inte implementerat."

#: src/menus.c:563
msgid "New icon"
msgstr "Ny ikon"

#: src/menus.c:572
msgid "New icon size:"
msgstr "Ny ikonstorlek:"

#: src/menus.c:589
msgid "New icon's width"
msgstr "Nya ikonens bredd"

#: src/menus.c:601
msgid "New icon's height"
msgstr "Nya ikonens höjd"

#. gnome_pixmap_file("gnome-hello-logo.png");
#: src/menus.c:654
msgid "Icon Edit"
msgstr "Icon Edit"

#: src/menus.c:657
msgid ""
"Edits icons.\n"
"Homepage: http://www.abdn.ac.uk/~u07ih/gnome-iconedit"
msgstr ""
"Redigerar ikoner.\n"
"Hemsida: http://www.abdn.ac.uk/~u07ih/gnome-iconedit"

#: src/menus.c:701
msgid "You must give a filename."
msgstr "Du måste ange ett filnamn."

#: src/menus.c:712
msgid "Unable to load that file. Perhaps it isn't an image file?"
msgstr "Kan inte ladda den filen. Det kanske inte är en bildfil?"

#: src/menus.c:741
msgid "Icon Editor Open"
msgstr "Ikoneditor Öppna"

#: src/menus.c:751
msgid "Icon Editor: Browse Files"
msgstr "Ikoneditor: Bläddra"

#: src/menus.c:801
msgid "Icon Editor Save As"
msgstr "Ikoneditor Spara som"

#: src/menus.c:812
msgid "Icon Editor: Browse Files For Save As"
msgstr "Ikoneditor: Bläddra filer för Spara som"

#: src/menus.c:843 src/palette.c:384
msgid "You must give a filename"
msgstr "Du måste ange ett filnamn"

#: src/menus.c:866
msgid ""
"Unable to load that file.\n"
"Perhaps it isn't an image file?"
msgstr ""
"Kan inte ladda den filen.\n"
"Det kanske inte är en bildfil?"

#: src/palette.c:134
msgid "Select a palette file"
msgstr "Välj en palettfil"

#: src/palette.c:203
msgid "Save the palette file as..."
msgstr "Spara palettfilen som..."

#: src/palette.c:335 src/palette.c:445
msgid "Load Palette From File"
msgstr "Ladda palett från fil"

#: src/palette.c:343
msgid "Icon Editor: Browse Files For Palette From File"
msgstr "Ikoneditor: Bläddra filer för Palett från fil"

#: src/palette.c:370
#, c-format
msgid "Could not open %s for reading."
msgstr "Kunde inte öppna %s för läsning."

#: src/palette.c:409
msgid "Edit Palette"
msgstr "Ändra palett"

#: src/palette.c:440
msgid "Load Palette"
msgstr "Ladda palett"

#: src/palette.c:450
msgid "Save Palette"
msgstr "Spara palett"

#. Minimum row height
#: src/pastebuffer.c:210
msgid "Paste Buffer"
msgstr "Klistra in buffert"

#: src/pastebuffer.c:223
msgid "Keep transparency"
msgstr "Behåll transparens"

#: src/pastebuffer.c:236
msgid "Remove the selected item from the buffer"
msgstr "Ta bort det markerade föremålet från bufferten"

#: src/view.c:187
msgid "Level: %d%%"
msgstr "Nivå: %d%%"

#: src/view.c:256
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

#: src/view.c:271
msgid "GNOME-Iconedit: Preview"
msgstr "GNOME-Iconedit: Förhandsgranskning"

#: src/view.c:281
msgid "Mini-Preview"
msgstr "Mini-förhandsgranskning"

#: src/view.c:312
msgid "Alpha level"
msgstr "Alfanivå"

#: src/view.c:315
#, c-format
msgid "Level:100%"
msgstr "Nivå:100%"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.