Re: achtung

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-08 17:59:52

Jonas Rydberg wrote:
> > msgid ""
> > msgstr ""
> > "Project-Id-Version: achtun\n"
> 
> Kanske inte så viktigt, men "...achtung\n"
>                    ^

AaaaaaaaaaaaachtunGGGGGgggGGGgGgggG.
Ja :-)


> > #: src/dialogs/page-setup.glade.h:20
> > msgid "_Portrait"
> > msgstr "_Porträtt"
> >
> > #: src/dialogs/page-setup.glade.h:21
> > msgid "_Landscape"
> > msgstr "_Landskap"
> 
> Detta är stående (portrait) och liggande (landcape) format vid utskrifter
> och liknande.

Visst ja. Hoppsansa. Så det kan bli. Tack för din uppmärksamhet.


> > #: src/dialogs/page-setup.glade.h:23
> > msgid "P_ortrait"
> > msgstr "P_orträtt"
> >
> > #: src/dialogs/page-setup.glade.h:24
> > msgid "L_andscape"
> > msgstr "L_andskap"
> 
> Se ovan

Mmm.


> > #: src/embeddable-slide-view-toolbar.c:404
> > msgid "Create a text box"
> > msgstr "Skapa ett textfält"
> 
> Eller kanske "Skapa en textruta" ?

Kanske det ja.


> > #: src/menu.c:72
> > msgid "Set the page layout"
> > msgstr "Sätter sidlayouten"
> 
> kanske "Ställ in sidans layout" eller "Ställ in sidlayouten"

"Ställ in sidlayouten" ja. Tack för den.


> > #: src/menu.c:95
> > msgid "Individual slide view mode"
> > msgstr "Inividuellt bildvisningsläge"
> 
> Individuellt...
>  ^

Oj. Fixat.


> > #: src/menu.c:211
> > msgid "Insert Slide"
> > msgstr "Lägg till bild"
> 
> kanske "Sätt in bild" för att skilja från "Append"

Ja. Jag hade dessutom använt "infoga " för "insert" på alla andra
ställen också... :/


> > #: src/menu.c:212
> > msgstr "Lägg till en ny bild till bildspelet"
> > msgid "Insert a new slide into slideshow"
> 
> Se ovan

Jo


> > #: src/menu.c:904
> > msgid "The GNOME Office Presentation Application"
> > msgstr "GNOME-kontorspresentationsprogrammet"
> 
> kanske "GNOME-kontorets presentationsprogran" (om man inte är väldigt
> förtjust i låånga ord :) )

Finns det ett GNOME-kontor? :-)
Det finns ju en hel del GNOME-företag men inga av dem kan väl klassas
som något officiellt GNOME-kontor...

Frågan är om "kontor" måste vara med överhuvudtaget. Jag tror jag tar
bort det. Dessutom kan man nog skriva om det:
"Presentationsprogrammet i GNOME"

Så tror jag det blir. Kommentarer?


> > #: src/slide-view-popup.c:270
> > msgid "Fill Color"
> > msgstr "Fyllnadsfärg"
> 
> eller "Fyllningsfärg"

Mmm.


> > #: src/slide-view-popup.c:271
> > msgid "Change the current item's fill color"
> > msgstr "Ändra fyllnadsfärgen på aktuellt objekt"
> 
> Se ovan

Japp


> > #: src/slide-view-popup.c:458
> > msgid "Set the background to a centered image"
> > msgstr "Sätt bakgrunden till en centrerad bild"
> 
> > #: src/slide-view-popup.c:461
> > msgid "Set the background to a scaled image"
> > msgstr "Sätter bakgrunden till en skalad bild"
> 
> > #: src/slide-view-popup.c:464
> > msgid "Set the background to a tiled image"
> > msgstr "Sätter bakgrunden till en bild sida vid sida"
> 
> Antingen "Sätt" eller "Sätter".

Bra poäng.
Ändrat till "Sätt ..." överallt.


> > #: src/slide-view-popup.c:470
> > msgid "Set the background color"
> > msgstr "Sätter bakgrundsfärgen"
> 
> Kanske "Ställ in bakgrundsfärgen"

Kanske det.

Du ska ha ett stort tack!!! Må du ha en trevlig fredagskväll!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/achtung.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.