Re: task=?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-31 14:04:25

Martin Norbäck:

> Jag tänkte ändra till fönsterlista. Kommentarer?

Windows' "task list" heter ju "aktivitetsfält", så antingen det eller
"aktivitetslist[a]" skulle jag rekommendera.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.