Re: Galeon

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-23 22:45:36

> Bara för att tillföra lite lågor så kan jag nämna att bit visst är en
> förkortning på engelska: Binary digIT.

Är det där verkligen sant, eller en av de moderna myterna.  Det känns
ganska mycket som en efterkonstruktion.  Åtminstone i meningen att man
först hittade på förkortningen och sedan vad den stod för.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.