Re: text-help.sv.sgml

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-16 23:39:04

Göran Uddeborg wrote:
> Allmänt:
> 
> Hmm, kan man få next- och previous-knapparna översatta tro? Min
> sgml2html har flaggan "--language=svenska", finns det något
> motsvarande för det här systemet?

Ärligt talat har jag inte brytt mig om det hela - db2html-genereringen
jag har gjort här är bara för att det är lättare att läsa webbsidor än
rå SGML. Next- och Previous-länkarna och det andra som kommer från mitt
användande av db2html för att skapa webbsidor kommer inte alls att
finnas med i slutprodukten. Det är mest texten som är det intressanta.


> Allmän Anaconda-hjälp:
> 
> "Likvärdigt" känns bättre en "ekvivalent" på svenska.

Ändrat.


> Välkommen till Red Hat Linux:
> 
> "bör du försäkra dig om att" skulle jag nog ersätta med "se till
> att". Antingen med komma efter "paketet", eller som inledning på
> meningen.

Oj. Ändrat på alla ställena både i help-screens.sv.sgml och
text-help.sv.sgml.


> Installationen färdig:
> 
> Stryk "du tycker att".
> 
> Jag blir tvungen att avbryta, men jag skall försöka hinna fortsätta snart.

Okej.


Filerna finns som vanligt på nedanstående adresser.
original:
http://www.menthos.com/po/text-help-C/book.html
http://www.menthos.com/po/help-screens-C/book.html

översättningar:
http://www.menthos.com/po/text-help-sv/book.html
http://www.menthos.com/po/help-screens-sv/book.html


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.