Re: Lite alternativ

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-23 21:29:17

Christian Rose:

> boot:	uppstart
> (och då "starta upp" i verbform)

Jag använder mig normalt sett av "start", som i "boot disk" =>
"startdisk".

> Samma sak gäller för "image" (om exempelvis iso-filer, inte bilder). En
> bra översättning enligt mitt tycke är "avbild". Också en kandidat för
> ordlistan?

Jag översätter "image file" med "avbildningsfil". Kortformen "image"
översätter jag också till "avbildningsfil". EMRM är inte "avbild" är en
speciellt bra översättning.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.