Re: Fler översättningar

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-12 22:04:41

Göran Uddeborg:

> Om det inte är för mycket besvär vore det väl en bra idé tycker jag.

Okej, jag har lagt in det i CVSen, så inom 24h bör ordlistan vara
synlig på adressen

    http://www.debian.org/international/Swedish#ordlista

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.