Re: är sv@li.org arkiverad någonstans?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-10 22:20:57

> Vet inte, funktionen gör så att alla inkommande meddelanden öppnas
> och visas automatiskt. Detta tycker inte jag framgår av varken
> "poppa upp" eller "visa", däremot ser visa bättre ut. Jag tror jag
> byter till det, ja.

"Visa automatiskt ..." kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.